Østvik, Ragnar (1997):

Nasjonen kommer frem over trådene. Brytningstid i norsk telefonhistorie 1930-1948.

Trondheim: Historisk institutt. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1698

Disse opplysningene er sist endret:

5/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: