Tranøy, Joar (1981):

Fangebehandling og anstalt-liv. Bakgrunn og utvikling i forbindelse med to moderne fengselsanstalter, Ullersmo Landsfengsel og Tunga Kretsfengsel i perioden 1950 til 1981.

Trondheim: Historisk institutt. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1645

Disse opplysningene er sist endret:

25/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: