Lunde, Ragnhild Nyhus (1979):

Planer, forventninger og erfaringer i forbindelse med fengselsreformarbeidet i Norge 1830 til 1860.

Trondheim: Historisk institutt. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1638

Disse opplysningene er sist endret:

25/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: