Arnesen, Per Øistein (1969):

Veivesenets sentrale administrasjon 1845-1865. Fra Veiassistent til Veidirektør.

Oslo: Historisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1619

Disse opplysningene er sist endret:

24/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: