Østby, Marianne Midthus (2004):

Medisinske vikarer: sykepleiervikarenes inntog i norsk helsevesen : konsekvenser på avdelingsnivå.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=22584

Antall sider:

127

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1519

Disse opplysningene er sist endret:

21/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: