Hedberg, Kristin (2002):

Innsatt eller innlagt. En studie av klassifisering og håndtering i grenselandet mellom strafferett og psykiatri.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/2002/h/701002/Hovedoppgave.pdf

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1437&kategori=383

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1205

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: