Hauge, Malin Stine (2002):

Avvik og identitet. Ei analyse av diskursar kring den kriminelle innan fengsels­institusjon, politikk og media.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/2002/h/701001/Hovedoppgave.pdf

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1385&kategori=383

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1200

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: