Mathisen, Kim J. (1998):

Kunnskap og erfaring - alltid en ressurs? En komparativ studie av Rikstrygdeverkets TRESS 90­ prosjekt og Skattedirektoratets FLID-prosjekt.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1742&kategori=463

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1109

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: