Seiersnes, Bård (1997):

Når nettene blir mange og konkurransen setter inn. En beslutningsstudie av et omstillingsprosjekt i Telenor Nett.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1772&kategori=426

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1043

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: