Arbeidstilsynet - tilsynskontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1949* Nyopprettelse

Navn: Arbeidstilsynet - tilsynskontor
Kort navn: Arbeidstilsynet - tilsynskontor
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

Pr 2002 er det tilsammen 30 underliggende avdelingskontor / tilsynskontor spredt over hele landet under Arbeidstilsynets 13 distrikter.

01.01.2006* Består via omorganisering

Type enhet: Gruppe

Distriktsapparatet under Arbeidstilsynet ble omorganisert med virkning fra 1.1.2006. Høsten 2005 skjedde det en glidende overgang fra 11 distriktskontor med underliggende avdelingskontor til 7 regionskontor - også disse med underliggende avdelingskontor/tilsynskontor (til sammen 16 pr 2006).

De nye regionkontorene er som følger:
Region 1: Arbeidstilsynet for Oslo
Regionskontor: Oslo
Avdelingskontor: Ingen

Region 2: Arbeidstilsynet for Østfold og Akershus
Regionskontor: Moss
Avdelingskontor: Lillestrøm

Region 3: Arbeidstilsynet for Indre Østlandet (omfatter Buskerud, Oppland og
Hedmark)
Regionskontor: Hamar
Avdelingskontor: Drammen, Gjøvik og Lillehammer

Region 4: Arbeidstilsynet for Sør-Norge (omfatter Vestfold, Telemark og
Agder)
Regionskontor: Skien
Avdelingskontor: Tønsberg og Kristiansand

Region 5: Arbeidstilsynet for Vestlandet (omfatter Rogaland, Hordaland og
Sogn og Fjordane)
Regionskontor: Bergen
Avdelingskontor: Stavanger, Haugesund og Førde

Region 6: Arbeidstilsynet for Midt-Norge (omfatter Møre og Romsdal og
Trøndelag)
Regionskontor: Trondheim
Avdelingskontor: Ålesund og Kristiansund

Region 7: Arbeidstilsynet for Nord-Norge (omfatter Nordland, Troms. Finnmark
og Svalbard)
Regionskontor: Finnsnes
Avdelingskontor: Tromsø, Bodø, Alta, Sortland og Mosjøen


Bakgrunnen for endringene finnes i Tilsynsmeldingen (St.meld. nr. 17 (2002–2003).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.