Telenor ASA

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 12 distriktskontor etatsenheter
1948 12 distriktskontor etatsenheter
1949 12 distriktskontor etatsenheter
1950 12 distriktskontor etatsenheter
1951 12 distriktskontor etatsenheter
1952 12 distriktskontor etatsenheter
1953 12 distriktskontor etatsenheter
1954 12 distriktskontor etatsenheter
1955 12 distriktskontor etatsenheter
1956 12 distriktskontor etatsenheter
1957 12 distriktskontor etatsenheter
1958 12 distriktskontor etatsenheter
1959 12 distriktskontor etatsenheter
1960 12 distriktskontor etatsenheter
1961 12 distriktskontor etatsenheter
1962 12 distriktskontor etatsenheter
1963 12 distriktskontor etatsenheter
1964 12 distriktskontor etatsenheter
1965 12 distriktskontor etatsenheter
1966 12 distriktskontor etatsenheter
1967 12 distriktskontor etatsenheter
1968 12 distriktskontor etatsenheter
1969 12 distriktskontor etatsenheter
1970 12 distriktskontor etatsenheter
1971 9 (est.) distriktskontor etatsenheter
1972 9 (est.) teledistriktskontor etatsenheter
1973 6 teledistriktskontor etatsenheter
1974 6 teledistriktskontor etatsenheter
1975 6 teledistriktskontor etatsenheter
1976 6 teledistriktskontor etatsenheter
1977 6 teledistriktskontor etatsenheter
1978 6 teledistriktskontor etatsenheter
1979 6 teledistriktskontor etatsenheter
1980 6 teledistriktskontor etatsenheter
1981 6 teledistriktskontor etatsenheter
1982 6 teledistriktskontor etatsenheter
1983 6 teledistriktskontor etatsenheter
1984 7 (est.) teledistriktskontor etatsenheter
1985 7 (est.) teledistriktskontor etatsenheter
1986 7 (est.) teledistriktskontor etatsenheter
1987 7 teledistriktskontor etatsenheter
1988 7 teledistriktskontor etatsenheter
1989 7 teledistriktskontor etatsenheter
1990 7 teledistriktskontor etatsenheter
1991 7 teledistriktskontor etatsenheter
1992 7 teledistriktskontor etatsenheter
1993 7 teledistriktskontor etatsenheter
1994 7 regionskontor etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 145 lokale stasjoner etatsenheter
1948 145 lokale stasjoner etatsenheter
1952 138 lokale stasjoner etatsenheter
1958 133 lokale stasjoner etatsenheter
1959 127 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1960 127 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1961 127 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1962 127 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1963 120 lokale stasjoner etatsenheter
1964 116 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1965 116 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1966 116 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1967 112 lokale stasjoner etatsenheter
1968 109 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1969 109 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1970 106 lokale stasjoner etatsenheter
1971 88 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1972 88 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1973 69 lokale stasjoner etatsenheter
1974 53 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1975 53 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1976 37 lokale stasjoner etatsenheter
1977 33 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1978 33 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1979 33 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1980 28 lokale stasjoner etatsenheter
1981 29 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1982 29 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1983 29 lokale stasjoner etatsenheter
1984 29 lokale stasjoner etatsenheter
1985 29 lokale stasjoner etatsenheter
1986 29 lokale stasjoner etatsenheter
1987 28 lokale stasjoner etatsenheter
1988 28 lokale stasjoner etatsenheter
1989 29 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1990 29 (est.) lokale stasjoner etatsenheter
1991 29 lokale stasjoner etatsenheter
1992 29 lokale stasjoner etatsenheter
1993 29 lokale stasjoner etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.