Samferdselsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 74 56 130 72 41 113 2 15 17
1981 77 56 133 76 39 115 1 17 18
1982 76 59 135 74 40 114 2 19 21
1983 72 57 129 70 36 106 2 21 23
1984 75 58 133 74 42 116 1 16 17
1985 76 56 132 75 40 115 1 16 17
1986 71 53 124 69 38 107 2 15 17
1987 69 56 125 68 41 109 1 15 16
1988 69 54 123 68 42 110 1 12 13
1989 72 53 125 72 44 116 9 9
1990 73 49 122 72 43 115 1 6 7
1991 67 49 116 65 44 109 2 5 7
1992 71 50 121 68 46 114 3 4 7
1993 71 56 127 69 50 119 2 6 8
1994 73 62 135 71 50 121 2 12 14
1995 69 66 135 63 55 118 6 11 17
1996 68 64 132 63 56 119 5 8 13
1997 66 67 133 64 60 124 2 7 9
1998 69 56 125 67 47 114 2 9 11
1999 72 62 134 67 54 121 5 8 13
2000 68 60 128 66 51 117 2 9 11
2001 62 60 122 57 49 106 5 11 16
2002 56 63 119 51 52 103 5 11 16
2003 65 60 125 60 50 110 5 10 15
2004 66 66 132 62 54 116 4 12 16
2005 68 65 133 63 58 121 5 7 12
2006 63 63 126 59 51 110 4 12 16
2007 61 64 125 58 54 112 3 10 13
2008 69 60 129 66 53 119 3 7 10
2009 74 66 140 67 56 123 7 10 17
2010 73 61 134 67 56 123 6 5 11
2011 68 65 133 65 59 124 3 6 9
2012 71 70 141 66 60 126 5 10 15
2013 68 72 140 67 62 129 1 10 11
2014 81 94 175 78 82 160 3 12 15
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 42 45 43 43 43 43 49 46
1981 43 46 44 43 44 43 51 50
1982 44 45 44 43 42 43 50 50
1983 44 45 44 43 41 43 51 51
1984 42 46 44 42 41 42 57 55
1985 42 45 43 42 42 42 51 50
1986 44 46 45 44 43 44 52 50
1987 44 44 44 44 43 43 48 50
1988 43 42 42 42 40 41 50 51
1989 43 42 42 43 40 42 49 49
1990 42 43 42 42 41 41 57 53
1991 43 41 42 42 39 41 55 56
1992 42 40 41 41 39 40 53
1993 43 38 41 42 37 40 46 50
1994 43 38 41 42 39 41 35 39
1995 45 39 42 44 39 42 52 37 42
1996 44 38 41 43 39 41 58 31 41
1997 43 38 40 43 38 41 32 35
1998 43 38 41 43 39 42 34 36
1999 43 37 40 43 38 41 48 33 38
2000 42 37 40 41 37 40 37 41
2001 42 38 40 41 37 39 48 41 43
2002 43 37 40 43 37 40 46 39 41
2003 42 38 40 42 38 40 46 39 42
2004 43 39 41 43 40 41 38 39
2005 44 39 42 44 40 42 45 38 41
2006 45 40 43 45 41 43 39 42
2007 46 40 43 46 41 43 38 41
2008 45 41 43 44 41 43 39 45
2009 45 41 43 44 41 43 50 39 43
2010 46 43 44 45 43 44 51 42 47
2011 45 43 44 45 43 44 44 46
2012 46 42 44 45 42 44 52 43 46
2013 47 43 45 47 43 45 44 45
2014 47 42 45 47 43 45 40 42

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

03.05.2019 Består via omorganisering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar ansvaret for arbeidet med elektronisk kommunikasjon fra Samferdselsdepartementet. Dette innebærer at Post- og teleseksjonen i Luft-, post- og teleavdelingen, med unntak av postsaker, overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etatsstyringsansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Den faglige styringen av postsaker i Nkom ivaretas fortsatt av Samferdselsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar videre ansvaret for arbeidet med politikken for næringsrettet bruk av IKT og Digital 21-prosessen fra Nærings- og fiskeridepartementet. Ansvaret for å bestyre Altinn samt ressurser til IKT-forskning som tidligere ble bevilget over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett, overføres også.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for datasenterpolitikken, herunder oppfølging av Strategi for datasentre og faglig styringslinje til Brønnøysundregistrene når det gjelder Altinn inntil det nye direktoratet for digitalisering er etablert.

Statsråd Astrup har ansvaret for IT-politikk, elektronisk kommunikasjon og personvern i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, herunder oppgaver overført fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Ansvaret for samordning av regjeringens IT-politikk innebærer å identifisere sektorovergripende utfordringer og å initiere, koordinere og følge opp tverrgående tiltak, herunder utvikling av strategier og handlingsplaner. Ansvaret omfatter også samordning av digitaliseringen i offentlig sektor. Statsråd Astrup har et særskilt ansvar for å arbeide for en styrket og mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Statsråd Astrup har også ansvaret for Kommunal- og moderniseringsdepartementets etatsstyring av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Datatilsynet. Statsråd Astrup har videre etatsstyringsansvaret for Personvernnemnda.

Statsråd Mæland har ansvaret for alle andre ansvarsområder som hører under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.