Arbeidstilsynets regionkontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 206 249 455 196 213 409 10 36 46
2011 196 254 450 189 209 398 7 45 52
2012 207 260 467 196 211 407 11 49 60
2013 210 279 489 196 231 427 14 48 62
2014 206 283 489 194 246 440 12 37 49
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 52 48 50 51 47 49 63 51 54
2011 52 48 50 51 48 49 63 50 51
2012 52 48 50 52 49 50 56 48 50
2013 52 48 50 51 48 50 61 47 50
2014 51 48 49 51 48 49 61 47 50

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1949* Navneendring

Navn: Arbeidstilsynet - distriktskontor
Kort navn: Arbeidstilsynet - distriktskontor

01.01.2006* Består via omorganisering

Type enhet: Gruppe

Distriktsapparatet under Arbeidstilsynet ble omorganisert med virkning fra 1.1.2006. Høsten 2005 skjedde det en glidende overgang fra 11 distriktskontor med underliggende avdelingskontor til 7 regionskontor - også disse med underliggende avdelingskontor/tilsynskontor (til sammen 16 pr 2006).

De nye regionkontorene er som følger:
Region 1: Arbeidstilsynet for Oslo
Regionskontor: Oslo
Avdelingskontor: Ingen

Region 2: Arbeidstilsynet for Østfold og Akershus
Regionskontor: Moss
Avdelingskontor: Lillestrøm

Region 3: Arbeidstilsynet for Indre Østlandet (omfatter Buskerud, Oppland og Hedmark)
Regionskontor: Hamar
Avdelingskontor: Drammen, Gjøvik og Lillehammer

Region 4: Arbeidstilsynet for Sør-Norge (omfatter Vestfold, Telemark og Agder)
Regionskontor: Skien
Avdelingskontor: Tønsberg og Kristiansand

Region 5: Arbeidstilsynet for Vestlandet (omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane)
Regionskontor: Bergen
Avdelingskontor: Stavanger, Haugesund og Førde

Region 6: Arbeidstilsynet for Midt-Norge (omfatter Møre og Romsdal og Trøndelag)
Regionskontor: Trondheim
Avdelingskontor: Ålesund og Kristiansund

Region 7: Arbeidstilsynet for Nord-Norge (omfatter Nordland, Troms. Finnmark og Svalbard)
Regionskontor: Finnsnes
Avdelingskontor: Tromsø, Bodø, Alta, Sortland og Mosjøen


Bakgrunnen for endringene finnes i Tilsynsmeldingen (St.meld. nr. 17 (2002–2003).

01.01.2006* Navneendring

Navn: Arbeidstilsynets regionkontor
Kort navn: Arbeidstilsynets regionkontor

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.