Personal-, økonomi- og juridisk seksjon

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2019* Nyopprettelse

Navn: Personal-, økonomi- og juridisk seksjon
Kort navn: PERS./ØK.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

​Seksjonen ivaretar arbeidsgiveransvaret for de administrativt ansatte ved SMK og de politisk ansatte i alle departement. Seksjonens jurister jobber med ulike juridiske spørsmål, særlig med stats- og forvaltningsrett, herunder konstitusjonelle spørsmål og habilitet. Seksjonen utfører økonomi- og regnskapstjenester i henhold til økonomireglementet, samt løpende budsjettarbeid. Seksjonen består også av statsrådssekretariatet, som tar hånd om alt det praktiske arbeidet i forbindelse med statsrådsmøtene på slottet.
Kilde: regjeringen.no, januar 2019

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.