Budsjett- og styringsavdelingen / Budsjett- og styringsavdelinga

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
30.06.1947 Flyktning- og fangedirektoratet 311 Relaterte enheter: Flyktningskontoret
01.07.1947 Flyktningskontoret 101 Flyktning- og fangedirektoratet
31.12.1948 3dje sosialkontor 304 Enheten ble splittet i: 1. sosialkontor (Barnevernkontoret)
31.12.1948 3dje sosialkontor 304 Enheten ble splittet i: Arbeidsrettsseksjonen
01.01.1949 1. sosialkontor (Barnevernkontoret) 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: 3dje sosialkontor
01.01.1949 Arbeidsrettsseksjonen 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: 3dje sosialkontor
01.01.1950 1. kontor 202 Utskilte enheter fra denne enheten: 2. kontor
01.01.1950 2. kontor 102 Utskilt fra: 1. kontor
31.12.1951 Flyktningskontoret 303 Enheten ble innlemmet i: 1. kontor
01.01.1952 1. sosialkontor (Barnevernkontoret) 203 Innlemmede enheter: Flyktningskontoret
01.01.1957 2. kontor 202 Utskilte enheter fra denne enheten: 3. kontor
01.01.1957 3. kontor 102 Utskilt fra: 2. kontor
31.12.1966 Den alminnelige avdeling 304 Enheten ble splittet i: Administrasjons- og utviklingsavdelingen (AUA)
31.12.1966 Den alminnelige avdeling 304 Enheten ble splittet i: Sosialavdelingen
31.12.1966 Administrasjonskontoret 304 Enheten ble splittet i: Budsjett- og økonomikontoret
31.12.1966 Administrasjonskontoret 304 Enheten ble splittet i: Personal og organisasjonskontoret
01.01.1967 3. sosialkontor 207 5. sosialkontor
01.01.1967 5. sosialkontor 111 Relaterte enheter: 3. sosialkontor
01.01.1967 Administrasjons- og utviklingsavdelingen (AUA) 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Den alminnelige avdeling
01.01.1967 Sosialavdelingen 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Den alminnelige avdeling
01.01.1967 Personal og organisasjonskontoret 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Administrasjonskontoret
01.01.1967 Budsjett- og økonomikontoret 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Administrasjonskontoret
31.12.1970 4. trygdekontor 303 Enheten ble innlemmet i: 4. sosialkontor (Sosialomsorgskontor)
01.01.1971 4. sosialkontor (Sosialomsorgskontor) 203 Innlemmede enheter: 4. trygdekontor
31.12.1972 Personal og organisasjonskontoret 304 Enheten ble splittet i: Personalkontoret
31.12.1972 Personal og organisasjonskontoret 304 Enheten ble splittet i: Organisasjonskontoret
01.01.1973 Personalkontoret 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Personal og organisasjonskontoret
01.01.1973 Organisasjonskontoret 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Personal og organisasjonskontoret
31.12.1975 Budsjett- og økonomikontoret 304 Enheten ble splittet i: Økonomikontoret
31.12.1975 Budsjett- og økonomikontoret 304 Enheten ble splittet i: Budsjettkontoret
01.01.1976 Økonomikontoret 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Budsjett- og økonomikontoret
01.01.1976 Budsjettkontoret 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Budsjett- og økonomikontoret
31.12.1986 Sosialavdelingen 304 Enheten ble splittet i: Sosialavdelingen
31.12.1986 Sosialavdelingen 304 Enheten ble splittet i: Pleie- og omsorgsavdelingen
31.12.1986 1. sosialkontor (Barnevernkontoret) 303 Enheten ble innlemmet i: Sosialavdelingen
31.12.1986 2. sosialkontor (Kontoret for alkohollovgivning, edruskapsvern og alkoholistomsorg 303 Enheten ble innlemmet i: Sosialavdelingen
31.12.1986 3. sosialkontor 303 Enheten ble innlemmet i: Pleie- og omsorgsavdelingen
31.12.1986 4. sosialkontor (Sosialomsorgskontor) 303 Enheten ble innlemmet i: Pleie- og omsorgsavdelingen
31.12.1986 5. sosialkontor 303 Enheten ble innlemmet i: Pleie- og omsorgsavdelingen
31.12.1986 5. kontor 303 Enheten ble innlemmet i: 4. kontor
01.01.1987 Sosialavdelingen 203 Innlemmede enheter: 2. sosialkontor (Kontoret for alkohollovgivning, edruskapsvern og alkoholistomsorg
01.01.1987 Sosialavdelingen 203 Innlemmede enheter: 1. sosialkontor (Barnevernkontoret)
01.01.1987 Pleie- og omsorgsavdelingen 203 Innlemmede enheter: 3. sosialkontor
01.01.1987 Pleie- og omsorgsavdelingen 203 Innlemmede enheter: 4. sosialkontor (Sosialomsorgskontor)
01.01.1987 Pleie- og omsorgsavdelingen 203 Innlemmede enheter: 5. sosialkontor
01.01.1987 4. kontor 203 Innlemmede enheter: 5. kontor
01.01.1987 Sosialavdelingen 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Sosialavdelingen
01.01.1987 Pleie- og omsorgsavdelingen 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Sosialavdelingen
31.12.1987 2. kontor 306 Sammenslått inn i: Seksjon for trygd og attføring (A2)
31.12.1987 3. kontor 306 Sammenslått inn i: Seksjon for trygd og attføring (A2)
01.01.1988 Seksjon for trygd og attføring (A2) 106 Sammenslått av: 2. kontor
01.01.1988 Seksjon for trygd og attføring (A2) 106 Sammenslått av: 3. kontor
31.12.1988 1. kontor 306 Sammenslått inn i: Arbeidsmiljøseksjonen
31.12.1988 3. kontor 306 Sammenslått inn i: Arbeidsmiljøseksjonen
31.12.1988 4. kontor 306 Sammenslått inn i: Arbeidsmiljøseksjonen
01.01.1989 Arbeidsmiljøseksjonen 106 Sammenslått av: 1. kontor
01.01.1989 Arbeidsmiljøseksjonen 106 Sammenslått av: 3. kontor
01.01.1989 Arbeidsmiljøseksjonen 106 Sammenslått av: 4. kontor
31.12.1994 Personalkontoret 306 Sammenslått inn i: Personal- og beredskapsseksjonen
31.12.1994 Organisasjonskontoret 306 Sammenslått inn i: Personal- og beredskapsseksjonen
31.12.1994 Økonomikontoret 306 Sammenslått inn i: Budsjett- og økonomiavdelingen (BØA)
31.12.1994 Budsjettkontoret 306 Sammenslått inn i: Budsjett- og økonomiavdelingen (BØA)
01.01.1995 Personal- og beredskapsseksjonen 106 Sammenslått av: Personalkontoret
01.01.1995 Personal- og beredskapsseksjonen 106 Sammenslått av: Organisasjonskontoret
01.01.1995 Budsjett- og økonomiavdelingen (BØA) 106 Sammenslått av: Økonomikontoret
01.01.1995 Budsjett- og økonomiavdelingen (BØA) 106 Sammenslått av: Budsjettkontoret
31.12.1996 Analyseenhet 303 Enheten ble innlemmet i: Budsjett- og økonomiavdelingen (BØA)
01.01.1997 Budsjett- og økonomiavdelingen (BØA) 203 Innlemmede enheter: Analyseenhet
01.01.1998 Personal- og beredskapsseksjonen 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Internasjonal seksjon
01.01.1998 Internasjonal seksjon 102 Utskilt fra: Personal- og beredskapsseksjonen
31.03.2001 Arbeidsmiljøseksjonen 306 Sammenslått inn i: Arbeidsmiljø- og arbeidsrettsseksjonen (AMAR)
31.03.2001 Arbeidsrettsseksjonen 306 Sammenslått inn i: Arbeidsmiljø- og arbeidsrettsseksjonen (AMAR)
01.04.2001 Arbeidsmiljø- og arbeidsrettsseksjonen (AMAR) 106 Sammenslått av: Arbeidsrettsseksjonen
01.04.2001 Arbeidsmiljø- og arbeidsrettsseksjonen (AMAR) 106 Sammenslått av: Arbeidsmiljøseksjonen
31.12.2002 Sosialavdelingen 306 Sammenslått inn i: Sosialpolitisk avdeling
31.12.2002 Pleie- og omsorgsavdelingen 306 Sammenslått inn i: Sosialpolitisk avdeling
01.01.2003 Sosialpolitisk avdeling 106 Sammenslått av: Sosialavdelingen
01.01.2003 Sosialpolitisk avdeling 106 Sammenslått av: Pleie- og omsorgsavdelingen
31.12.2016 Administrasjons- og utviklingsavdelingen (AUA) 306 Sammenslått inn i: Budsjett- og styringsavdelingen / Budsjett- og styringsavdelinga
31.12.2016 Budsjett- og økonomiavdelingen (BØA) 306 Sammenslått inn i: Budsjett- og styringsavdelingen / Budsjett- og styringsavdelinga
01.01.2017 Budsjett- og styringsavdelingen / Budsjett- og styringsavdelinga 106 Sammenslått av: Administrasjons- og utviklingsavdelingen (AUA)
01.01.2017 Budsjett- og styringsavdelingen / Budsjett- og styringsavdelinga 106 Sammenslått av: Budsjett- og økonomiavdelingen (BØA)
01.01.2019 Budsjett- og styringsavdelingen / Budsjett- og styringsavdelinga 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Stabsavdelingen
01.01.2019 Stabsavdelingen 102 Utskilt fra: Budsjett- og styringsavdelingen / Budsjett- og styringsavdelinga