Nav Klageinstans Oslo og Akershus

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.03.2007* Nyopprettelse

Navn: Nav Klageinstans Oslo og Akershus
Kort navn: Nav Klageinstans Oslo og Akershus
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo

Brukere som er uenig i vedtak som er fattet av Arbeids- og velferdsetatens førsteline, har rett til å klage. NAV Klageinstans behandler klager og anker på alle NAVs statlige stønadsområder. (Fylkesmannen er klageinstans for kommunale tjenester) NAV Klageinstans har også ansvar for kvalitetsutviklingstiltak og faglig veiledning i resten av etaten. Saksbehandlerne svarer på spørsmål om tolkning av regelverk, sjeldne problemstillinger og bruk av skjønn.

NAV Klageinstans har seks kontorer rundt om i landet som både har regionale og spesialiserte nasjonale oppgaver. NAV Klageinstans Oslo og Akershus har ansvar for å forberede saker til lagmannsretten.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.