NAV Trøndelag

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2008 89 178 267 75 137 212 14 41 55
2009 103 228 331 87 167 254 16 61 77
2010 110 240 350 89 174 263 21 66 87
2011 102 222 324 89 163 252 13 59 72
2012 96 202 298 84 150 234 12 52 64
2013 88 204 292 77 146 223 11 58 69
2014 68 154 222 58 109 167 10 45 55
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2008 49 46 47 47 47 47 57 42 46
2009 51 46 48 49 47 48 61 44 48
2010 50 47 48 48 47 47 56 47 49
2011 50 47 48 48 48 48 62 46 49
2012 49 48 49 49 49 49 51 47 48
2013 50 48 49 49 48 49 60 48 50
2014 52 48 49 51 47 48 61 49 51

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2018* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

NAV Sør-Trøndelag går inn i NAV Nord-Trøndelag i forbindelse med sammenslåingen av de to trøndelagasfylkene.

-----------------------------------
Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret:
NAV SØR-TRØNDELAG med organisasjonsnummer 974 652 234 ble slettet 06.02.2018

01.01.2018* Navneendring

Navn: NAV Trøndelag
Kort navn: NAV Trøndelag

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.