Forsvarets høgskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Fra Til Navn Kommune Kommentar
Befalsskolen 235 Ullensaker Befalsskolen utdanner sersjanter til Forsvaret. Utdanningen er erfaringsbasert og bygger på tidligere militær tjeneste og erfaring. Det legges vekt på lederskap, profesjon, operasjoner, instruksjon og militær idrett og trening. Utdanningsavdelingen er lokalisert på Sessvollmoen på Romeriket.
Cyberingeniørskolen 501 Lillehammer På Cyberingeniørskolen utdannes cyberingeniører til Cyberforsvaret og Forsvaret for øvrig. Studiet gir deg en ingeniørutdanning innen data- og kommunikasjonssystemer kombinert med militær utdanning. Utdanningsavdelingen er lokalisert på Jørstadmoen ved Lillehammer.
Institutt for militær ledelse og operasjoner 301 Oslo Institutt for militær ledelse og operasjoner leverer undervisning til høgskolens akkrediterte studier på både bachelor- og masternivå, samt videregående befalsutdanning. I tillegg gjennomfører instituttet kompetansehevende kurs og driver forskning og utvikling på militærmakt og operasjoner. Fagansatte yter rådgivning og støtte til Forsvaret, NATO og FN. Instituttet er lokalisert på Akershus festning.
Krigsskolen 301 Oslo Krigsskolen driver lederutdanning til Hæren og Forsvaret. I tillegg til militære studier og ledelse, fordyper studentene seg i landmakt eller bygg- og anleggsteknikk. I tillegg gjennomføres det her deler av den videregående befalsutdanningen for Hærens spesialister. Utdanningsavdelingen er lokalisert på Linderud i Oslo.
Luftkrigsskolen 5001 Trondheim Luftkrigsskolen driver lederutdanning til Luftforsvaret og Forsvaret. Her utdannes det offiserer gjennom en bachelor i militære studier med fordypning innen ledelse og luftmakt. En grad herfra gjør deg blant annet i stand til å planlegge, lede og gjennomføre luftoperasjoner. I tillegg gjennomføres deler av den videregående befalsutdanningen for Luftforsvarets spesialister her
27.10.1817 Sjøkrigsskolen 1201 Bergen Sjøkrigsskolen driver lederutdanning til Sjøforsvaret og Forsvaret. Her utdannes det offiserer gjennom en bachelor i militære studier med fordypning innen ledelse og sjømakt, samt ulike maritime ingeniørutdanninger. På Sjøkrigsskolen gjennomføres utdanningen av offiserer innen militær logistikk for alle forsvarsgrener, samt deler av den videregående befalsutdanningen for Sjøforsvarets spesialister. Utdanningsavdelingen er lokalisert på Laksevåg i Bergen.