Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) - distriktskontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1985 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Jordregisterinstituttet - distriktskontor

Nedlagt via omorganisering

Dato: 30.06.2006 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 55731
Navn: Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) - distriktskontor
Kort navn: NIJOS - distriktskontor
Engelsk navn: * The Norwegian Institute for Soil and Forest Mapping - District Offices
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet departement: Landbruks- og matdepartementet
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt