Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1989
Navn ved opprettelse: Ressurssenter for omsorgstjenester

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 53002
Navn: Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Kort navn: Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Engelsk navn: * Resource centre for local government reorganization
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1714 Stjørdal
Organisasjonsnummer: 971386134