Helse Sør-Øst RHF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.06.2007 Ny via sammenslåing

Navn: Helse Sør-Øst RHF
Kort navn: Helse Sør-Øst RHF
Tilknytningsform: Helseforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 403 Hamar
Sammenslått av:

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak), med underliggende datterselskaper.

Hovedkontoret er lagt til Hamar, i kombinasjon med at det opprettholdes administrasjonssted i Skien.

Regjeringen.no: Informasjon om sammenslåingen (http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/Sykehus/Helse-Sor-Ost.html?id=449234)

Internettsiden Helse Sør-Øst RHF: www.helse-sorost.no

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Selskaper under Helse Sør-Øst RHF pr. 2016:
- Sykehusapotekene HF: Hovedkontor i Oslo (17 driftssteder). 833 ansatte/685 årsverk. Driftskostnader (inkl. varekostnader) 3,17 mrd. kroner.
- Sykehuspartner HF: Hovedkontor i Drammen, avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet. 1411 ansatte/1381 årsverk (inkl. innkjøp/logistikk: 1464 ansatte/1434 årsverk). Driftskostnader 3,4 mrd. kroner (inkl. innkjøp/logistikk: 4,3 mrd.). Sykehuspartners virksomhet innen innkjøp/logistikk overføres til Sykehusinnkjøp HF ultimo 2016.


Felleseide selskaper; eid av alle de regionale helseforetakene:
- Luftambulansetjenesten ANS: Hovedkontor i Bodø. 29 ansatte fordelt på Bodø, Trondheim og Tromsø.
- Pasientreiser ANS: Hovedkontor i Skien. 82 ansatte.
- Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF): Hovedkontor i Gjøvik. 60 ansatte.
- Nasjonal IKT HF: Hovedkontor i Bergen. 18 ansatte.
- Sykehusbygg HF: Hovedkontor i Trondheim, lokalkontor i Oslo og prosjektkontor i Stavanger. Selskapet har 76 ansatte.
- Sykehusinnkjøp HF: Hovedkontor i Vadsø. Medarbeiderne i HINAS (53 ansatte) skal overføres ved virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF ultimo 2016. De regionale innkjøpsressursene skal også overføres til Sykehusinnkjøp HF. Selskapet skal ha regionale enheter.

Kilde: NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten — Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.