Seksjon for konsesjoner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2009* Ny via omorganisering

Navn: Seksjon for konsesjoner (KO)
Kort navn: Seksjon for konsesjoner (KO)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Arbeidsoppgaver:
Konsesjoner og ekspropriasjonstillatelser for vassdragsreguleringer, vannkraftverk, vindkraftverk og andre energianlegg, kraftledninger, fjernvarme og innenlandske naturgassanlegg. Konsesjonsspørsmål ved oppkjøp og omorganisering av kraftselskaper. Aksjeervervskonsesjoner. Oppfølging og revisjon av vilkår i tidligere gitte tillatelser.

01.01.2016* Navneendring

Navn: Seksjon for konsesjon og oppfølging av tillatelser
Kort navn: KO

Oppgaver:
Seksjonens arbeidsområde er konsesjoner og ekspropriasjonstillatelser for vassdragsreguleringer, vannkraftverk, vindkraftverk og andre energianlegg, kraftledninger, fjernvarme og innenlandske naturgassanlegg. I tillegg kommer konsesjonsspørsmål ved oppkjøp og omorganisering av kraftselskaper og aksjeervervskonsesjoner. Oppfølging og revisjon av vilkår i tidligere gitte tillatelser.
Kilde: regjeringen.no

01.01.2019* Navneendring

Navn: Seksjon for konsesjoner
Kort navn: KO

Seksjonens arbeidsområde er konsesjoner og ekspropriasjonstillatelser for vassdragsreguleringer, vannkraftverk, vindkraftverk og andre energianlegg, kraftledninger, fjernvarme og innenlandske naturgassanlegg. I tillegg kommer konsesjonsspørsmål ved oppkjøp og omorganisering av kraftselskaper og aksjeervervskonsesjoner. Oppfølging og revisjon av vilkår i tidligere gitte tillatelser.
Kilde: regjeringen.no, januar 2019

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.