Seksjon for konkurranserett

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1997* Nyopprettelse

Navn: Seksjon S2 (S2)
Kort navn: S2
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.2005* Navneendring

Navn: Juridisk seksjon
Kort navn: Juridisk seksjon

01.01.2007* Navneendring

Navn: Konkurranselovseksjonen
Kort navn: Konkurranselovseksjonen

Oppgaver: Seksjonen har ansvar for juridiske spørsmål i tilknytning til konkurranseloven, pristiltaksloven og EØS konkurranseloven, herunder spørsmål vedrørende implementering av regelverk og desentralisert håndheving av art. 53 og 54 EØS. Videre har seksjonen ansvar for utforming, tolkning og evaluering av forskrifter til lovgivningen, herunder meldepliktforskriftene for foretakssammenslutninger. Seksjonen leder avdelingens behandling av klager etter konkurranseloven, postloven og husleiereguleringsloven.
Kilde: www.regjeringen.no; FADs hjemmesider

01.01.2011* Navneendring

Navn: Seksjon for offentlige støtte og konkurranserett
Kort navn: SSK

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar for juridiske spørsmål i tilknytning til konkurranseloven, pristiltaksloven og EØS konkurranseloven, herunder spørsmål vedrørende desentralisert håndheving av art. 53 og 54 EØS. Videre har seksjonen ansvar for utforming, tolkning og evaluering av forskrifter til lovgivningen. Seksjonen leder avdelingens behandling av klager etter konkurranseloven og postloven.
Seksjonen har også ansvaret for utforming og fortolkning av regelverket nasjonalt og internasjonalt i tilknytning til offentlig støtte, herunder lov om offentlig støtte med tilhørende forskrifter. Seksjonen har ansvaret for oppfølging av notifikasjoner, rapportering, koordinering og informasjon i tilknytning til regelverket for offentlig støtte i EØS. Når det gjelder internasjonalt samarbeid, følger seksjonen opp dette i EØS og WTO.

01.01.2014* Består via omorganisering

Ansvarsfelt 2014 (kilde: regjeringen.no, januar 2014):
Seksjon for konkurranserett har ansvar for juridiske spørsmål i tilknytning til konkurranseloven, pristiltaksloven og EØS konkurranseloven, herunder spørsmål vedrørende implementering av regelverk og desentralisert håndheving av art. 53 og 54 EØS. Videre har seksjonen ansvar for utforming, tolkning og evaluering av forskrifter til lovgivningen. Seksjonen leder avdelingens behandling av klager etter konkurranseloven og postloven.

01.01.2014* Navneendring

Navn: Seksjon for konkurranserett
Kort navn: Seksjon for konkurranserett

31.12.2017* Nedlagt via sammenslåing

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.