Norges geologiske undersøkelse

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 163 54 217 162 33 195 1 21 22
1981 158 53 211 158 32 190 21 21
1982 168 57 225 168 34 202 23 23
1983 166 56 222 165 33 198 1 23 24
1984 166 60 226 166 38 204 22 22
1985 161 58 219 161 36 197 22 22
1986 161 56 217 161 34 195 22 22
1987 165 57 222 165 38 203 19 19
1988 155 56 211 155 38 193 18 18
1989 159 55 214 159 39 198 16 16
1990 163 60 223 163 43 206 17 17
1991 163 59 222 163 41 204 18 18
1992 157 60 217 157 40 197 20 20
1993 158 60 218 154 40 194 4 20 24
1994 163 61 224 156 44 200 7 17 24
1995 158 62 220 154 43 197 4 19 23
1996 156 70 226 152 43 195 4 27 31
1997 149 69 218 147 44 191 2 25 27
1998 147 68 215 143 41 184 4 27 31
1999 150 69 219 136 44 180 14 25 39
2000 143 68 211 130 44 174 13 24 37
2001 144 67 211 129 41 170 15 26 41
2002 148 67 215 131 37 168 17 30 47
2003 143 62 205 130 39 169 13 23 36
2004 137 65 202 123 38 161 14 27 41
2005 144 65 209 129 43 172 15 22 37
2006 138 71 209 128 49 177 10 22 32
2007 144 76 220 130 53 183 14 23 37
2008 145 70 215 131 48 179 14 22 36
2009 140 75 215 131 57 188 9 18 27
2010 137 74 211 127 57 184 10 17 27
2011 137 75 212 123 59 182 14 16 30
2012 143 73 216 128 61 189 15 12 27
2013 136 71 207 125 60 185 11 11 22
2014 139 77 216 128 68 196 11 9 20
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 39 39 39 33 38 47 47
1981 40 40 40 40 35 40 49 49
1982 40 39 40 40 35 39 46 46
1983 41 39 41 41 36 40 44 43
1984 42 37 40 42 34 40 43 43
1985 42 38 41 42 36 41 43 43
1986 43 40 42 43 38 42 44 44
1987 43 40 42 43 38 42 46 46
1988 44 42 44 44 39 43 48 48
1989 44 42 44 44 39 43 47 47
1990 44 41 44 44 39 43 47 47
1991 45 43 44 45 41 44 47 47
1992 46 43 45 46 41 45 46 46
1993 46 44 46 46 42 45 47 50
1994 46 44 45 45 43 45 51 48 49
1995 46 45 46 46 43 46 48 48
1996 47 44 46 47 43 46 45 45
1997 47 44 46 47 43 46 45 45
1998 47 44 46 47 43 46 46 47
1999 48 44 47 47 43 46 52 46 48
2000 48 45 47 47 44 46 54 48 50
2001 48 45 47 47 45 47 50 46 48
2002 48 46 47 48 45 47 50 46 48
2003 49 47 48 48 45 47 53 49 51
2004 49 46 48 49 45 48 55 47 49
2005 49 46 48 48 44 47 55 49 51
2006 49 45 48 48 41 47 56 52 53
2007 49 43 47 49 40 46 57 48 51
2008 50 44 48 49 41 47 58 49 52
2009 50 43 47 49 41 47 52 48 49
2010 50 43 47 49 41 47 54 50 51
2011 50 44 48 49 42 47 56 51 53
2012 50 44 48 49 43 47 58 49 54
2013 51 44 48 50 43 48 59 50 55
2014 50 44 48 49 43 47 59 52 56

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1959* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1959* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1961* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1601 Trondheim

Stortinget vedtok å flytte Sjøkartverket og NGU hhv. i 1956 og i 1957. St.prp.nr.24, 1955; Inst.S.nr.111, 1956 samt og Forh. I St. nr. 292-298, 1956 s. 2328-2380 samt St.prp.nr.87, 1956; Innst.S.nr.48 1957 og Forh. I St.nr. 81-84, 1957 s.644-670.

01.01.2009* Består via omorganisering

Tidligere hadde til sammen sju departement med underliggende etater ansvar innenfor arbeid med skred. Dette var bakgrunn for at Nærings- og Handelsdepartementet og Miljøverndepartementet i 2001 ble enige om å gi NGU i oppgave å opprette en nasjonal skreddatabase, til nytte for kommuner, regionplanleggere og øvrige aktører. Det var også bakgrunn for at det overordna statlige ansvaret for forvaltningsarbeid innen forebygging av skredulykker ble samlet i Olje og Energidepartementet og med NVE som ansvarlig direktorat fra 1. januar 2009.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.