Høgskolen i Akershus

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

3 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2019 Lange spor i velferdsforskningen: En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000-2014 Solberg, Espen; Schwach, Vera; Aksnes, Dag W.; Børing, Pål
Rapport 2008 NOU 2008: 3 Sett under ett — Ny struktur i høyere utdanning Steinar Stjernø (leder), Irene Dahl Andersen, Marianne Andreassen, Peter Arbo, Agneta Bladh, Kirsti Kolle Grøndahl, Marianne Harg, Peter Maassen, Jens Maseng, Ernst Nordtveit, Kathrine Skretting og Katrine Elida Aaland
Rapport 2007 Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Gudrun Vik