Statens reseptarhøgskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

08.04.1960 Nyopprettelse

Navn: Reseptarutdanningen
Kort navn: Reseptarutdanningen
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Lov 8.4.1960, reglement fastsatt av KUD 12.7.1960. Se også Ot.prp.nr.36 1959-60 og Innst.O.nr.91 1959-60

Om virksomheten (kilde: Arkivportalen.no):
Opprettet 1961 under navnet Reseptarutdanningen. Fra 1961-1982 ledet av fem medlemmer fra henholdsvis Kirke- og undervisningsdepartementet, Sosialdepartementet, Norges Apotekerforening og Norges Farmaceutiske forening og rektor ved utdanningen. Fra 1979 underlagt Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus. 1983 ble styret erstattet av høgskolerådet som internt styringsorgan. Fikk da navnet Statens Reseptarhøgskole.
Som en følge av Reform 94 ble skolen underlagt Høgskolen i Oslo i 1994.

01.01.1970* Navneendring

Navn: Statens reseptarskole
Kort navn: Statens reseptarskole

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Tilhører gruppe : Helsefaghøgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

01.01.1982* Navneendring

Navn: Statens reseptarhøgskole
Kort navn: Statens reseptarhøgskole

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1994 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Går inn i ny etablerte Høgskolen i Oslo

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.