Det praktisk-teologiske seminar

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Fra Til Navn Kommune Kommentar
1.1.1998 Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) 1902 Tromsø Senteret ble igangsatt som et fireårig prosjekt fra 1998, finansiert over statsbudsjettet. De første studenter ved Praktisk-kirkelig utdanning begynte høsten 1999. I 2003 ble KUN permanentisert. KUN ligger i dag (2011) formelt under Praktisk-teologisk seminar i Oslo, men har eget styre og stor grad av selvstendighet. KUN har som mål å bli en fullt ut selvstendig institusjon med nært samarbeid med instanser som Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR)ved Universitetet i Tromsø (UiT), Kunstfaglig fakultet - Konservatoriet ved UiT, Universitetet i Nordland og Diakonhjemmets høgskole i Oslo om henholdsvis presteutdanning, kantor /organistutdanning, kateketutdanning og diakonutdanning.
Web: uit.no/kun/omKUN/