Kart- og planlovseksjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2000* Ny via splittelse

Navn: Seksjon for geografisk informasjon (KART)
Kort navn: Seksjon for geografisk informasjon (KART)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

01.01.2010* Navneendring

Navn: Seksjon for kart, analyse og planinformasjon
Kort navn: Seksj. for kart, analyse og planinfo.

Seksjonens ansvarsområde:
Ansvar for kartpolitiske oppgaver, etatsstyring av Statens Kartverk, plan- og arealdata, eiendomsinformasjon, koordinering – formidling, og koordinering av lovutredning knyttet til PBL og annet lovverk.

Kilde: Regjeringen.no, 2010

01.01.2014* Navneendring

Navn: Kart- og planlovseksjonen
Kort navn: Kart- og planlovseksjonen

Ansvarsfelt (kilde: regjeringen.no):
Ansvar for kartpolitiske oppgaver, etatsstyring av Statens kartverk, plan- og arealdata, eiendomsinformasjon, koordinering – formidling, og koordinering av lovutredning knyttet til plan- og bygningsloven (pbl) og annet lovverk.

31.12.2017* Nedlagt

(Rein nedleggelse.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.