NIBIO Apelsvoll

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2006 Ny via omorganisering

Navn: Bioforsk Øst
Kort navn: Bioforsk Øst
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Bioforsk
Tilhører gruppe : Bioforsk - sentre
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 528 Østre Toten

1. januar 2006 slo Jordforsk, NORSØK og Planteforsk seg sammen til Bioforsk.
Den nye virksomheten etableres som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og blir nettobudsjettert. Tidligere Jordforsk (Senter for jordfaglig miljøforskning) på Ås og Planteforsk Svanhovd miljøsenter i Pasvik utgjør nå et av åtte sentre i Bioforsk-familien; Bioforsk Jord og miljø, mens tidligere NORSØK på Tingvoll nå utgjør Bioforsk Økologisk.

Bioforsk Øst er lokalisert på Apelsvoll, Kapp (Østre Toten kommune) og senteret har avdelinger på

- Kise (Nes på Hedmark i Ringsaker kommune)***
- Landvik (Grimstad kommune)
- Løken (Heggenes i Øystre Slidre kommune)
- Sæter (Kvikne i Tynset kommune)

-------
*** Kise forsøksgård for frukt- og bærdyrking startet opp i 1949 og var direkte underlagt Landbruksdepartementet. I 1975 ble gården en enhet innenfor Statens forsøksstasjoner i landbruket. Statens forsøksgård, Møystad i Vang, ble lagt ned samme år, og virksomheten ble fordelt på Kise og Apelsvoll. I tiden 1995-2005 var Kise et fagsenter, en selvstendig enhet, i det landsomfattende Norsk Institutt for Planteforskning (Planteforsk), som hadde hovedkontor på Ås. 1. januar 2006 ble Kise en enhet innen den landsomfattende virksomheten Bioforsk. Kise ble nedlagt i 2008 og virksomheten overført til Apelsvoll.
Kilde: Arkivportalen.no

-------------------------------------------------------

De 8 sentrene under den nye virksomheten Bioforsk er:
- Bioforsk Plantehelse (Ås)
- Bioforsk Jord og miljø (Ås)
- Bioforsk Øst (Kapp, Apelsvoll)
- Bioforsk Vest (Klepp)
- Bioforsk Midt-Norge (Stjørdal)
- Bioforsk Økologisk (Tingvoll)
- Bioforsk Nord (Tromsø)
- Bioforsk Lab

01.01.2007* Består via omorganisering

Statsbudsjettet 2007: 20 millionar kroner til samlokalisering, flytting og effektivisering av verksemda i Bioforsk. Blant anna skal det brukast pengar til bygningsmessige tiltak ved forskingssenteret Apelsvoll i Austre Toten for å kunne overta forskingsverksemda frå Kise i Ringsaker.
Kilde: Pressemelding nr. 13, 6.10.2006, Landbruks- og matdepartementet
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/pressesenter/pressemeldinger/2006/20-millionar-til-omstilling-i-Bioforsk.html?id=271673)

01.07.2015* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Øst består av:
- BIOFORSK ØST APELSVOLL - 974705346
- BIOFORSK ØST LANDVIK - 974705370
- BIOFORSK ØST LØKEN - 974705362

01.10.2016* Navneendring

Navn: NIBIO Apelsvoll
Kort navn: NIBIO Apelsvoll

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.