NIBIO Apelsvoll

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 45 26 71 36 16 52 9 10 19
2011 43 28 71 33 18 51 10 10 20
2012 40 30 70 33 18 51 7 12 19
2013 40 31 71 33 20 53 7 11 18
2014 37 29 66 32 19 51 5 10 15
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 52 47 50 51 46 50 53 49 51
2011 53 46 50 51 45 49 58 49 54
2012 52 48 50 52 46 50 52 50 51
2013 52 46 50 51 46 49 57 48 51
2014 54 48 51 53 49 51 62 46 51

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2007* Består via omorganisering

Statsbudsjettet 2007: 20 millionar kroner til samlokalisering, flytting og effektivisering av verksemda i Bioforsk. Blant anna skal det brukast pengar til bygningsmessige tiltak ved forskingssenteret Apelsvoll i Austre Toten for å kunne overta forskingsverksemda frå Kise i Ringsaker.
Kilde: Pressemelding nr. 13, 6.10.2006, Landbruks- og matdepartementet
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/pressesenter/pressemeldinger/2006/20-millionar-til-omstilling-i-Bioforsk.html?id=271673)

01.10.2016* Navneendring

Navn: NIBIO Apelsvoll
Kort navn: NIBIO Apelsvoll

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.