Barne- og familiedepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
31.12.1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 304 Enheten ble splittet i: Barne- og familiedepartementet
01.01.1990 Barne- og familiedepartementet 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
01.01.2006 Barne- og familiedepartementet 211 Relaterte enheter: Kunnskapsdepartementet
01.01.2006 Kunnskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Barne- og familiedepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Barne- og familiedepartementet
31.12.2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 311 Relaterte enheter: Barne- og familiedepartementet
01.01.2010 Barne- og familiedepartementet 211 Relaterte enheter: Integreringsavdelingen
01.01.2010 Barne- og familiedepartementet 211 Relaterte enheter: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
01.04.2010 Barne- og familiedepartementet 211 Relaterte enheter: Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
01.04.2010 Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 111 Relaterte enheter: Barne- og familiedepartementet
01.04.2016 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Barne- og familiedepartementet
01.04.2016 Barne- og familiedepartementet 211 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
03.05.2019 Kulturdepartementet 211 Relaterte enheter: Barne- og familiedepartementet
03.05.2019 Barne- og familiedepartementet 211 Relaterte enheter: Kulturdepartementet