Aetat arbeidsrådgivning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
31.03.1992 Arbeidsmarkedsinstituttene/attføringsinstituttene 311 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
31.03.1992 Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Bergen 311 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
31.03.1992 Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Trondheim 311 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
31.03.1992 Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Tromsø 311 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.04.1992 Aetat arbeidsrådgivning 111 Relaterte enheter: Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Oslo
01.04.1992 Aetat arbeidsrådgivning 111 Relaterte enheter: Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Bergen
01.04.1992 Aetat arbeidsrådgivning 111 Relaterte enheter: Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Trondheim
01.04.1992 Aetat arbeidsrådgivning 111 Relaterte enheter: Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Tromsø
01.04.1992 Aetat arbeidsrådgivning 111 Relaterte enheter: Arbeidsmarkedsinstituttene/attføringsinstituttene
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeids- og tjenestelinjen
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Øst-Viken 2 Hambros Plass
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Buskerud
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Troms og Finnmark
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Rådgivning og virkemidler
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Hordaland
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Møre og Romsdal
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Nordland
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Trøndelag avd. Steinkjer
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Oppland
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Oslo
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Rogaland
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Trøndelag avd. Trondheim
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Telemark
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Troms
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Vest-Agder
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Vestfold
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Østfold
01.07.2006 NAV Øst-Viken 2 Hambros Plass 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Buskerud 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Troms og Finnmark 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Rådgivning og virkemidler 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Hordaland 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Møre og Romsdal 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Nordland 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Trøndelag avd. Steinkjer 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Oppland 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Oslo 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Rogaland 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Trøndelag avd. Trondheim 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Telemark 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Troms 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Vest-Agder 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Vestfold 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Østfold 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeids- og tjenestelinjen 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Akershus fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Aust-Agder fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Vest-Viken 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Finnmark 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Hedmark fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Vestland 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Møre og Romsdal fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Nordland fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Trøndelag avd Steinkjer 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Oppland fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Oslo fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Rogaland fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Vestland 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Trøndelag avd. Trondheim 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Vestfold og Telemark 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Troms 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Vest-Agder fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Vestfold 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Østfold fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeids- og tjenestelinjen 106 Sammenslått av: Aetat arbeidsrådgivning