Tingretter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Herreds- og byretter
Kort navn: Herreds- og byretter
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

NB: Etableringstidspunkt er ikke korrekt! Pr. 1947 var det til sammen 87 sorensriverembeter

01.01.1956* Består via innlemming

Type enhet: Gruppe
Innlemmede enheter:

01.01.2002 Navneendring

Navn: Tingretter
Kort navn: Tingrettene

1.1.2002 skifter by- og herredsrettene og sorenskriverembetene navn til fellesbetingelsen tingrett. Sorenskriver blir samtlige embetslederes tittel fra samme dato. Navneendringen er et ledd i det pågående oppfølgingsarbeidet av St.meld.nr.23 2000-2001 og Innst.S.nr.242 2000-2001 om førsteinstansdomstolene i framtiden. Pr. 1.1.2002 var det til sammen 87 tingretter, 4 byfogdembeter samt Oslo skifterett og byskriverembete i landet. Gjennom sammenslåinger skal disse 92 domstolene reduseres til 66.Tingrettene pr. 2002 (jf. www.domstol.no):

Alstahaug tingrett
Alta tingrett
Asker og Bærum tingrett
Bergen tingrett
Brønnøy tingrett
Dalane tingrett
Drammen tingrett
Eidsvoll tingrett
Eiker, Modum og Sigdal tingrett
Flekkefjord tingrett
Fosen tingrett
Fredrikstad tingrett
Gauldal tingrett
Hadeland og Land tingrett
Halden tingrett
Hallingdal tingrett
Hammerfest tingrett
Hardanger tingrett
Haugesund tingrett
Hedemarken tingrett
Heggen og Frøland tingrett
Holmestrand tingrett
Holt tingrett
Horten tingrett
Inderøy tingrett
Indre Follo tingrett
Indre Sogn tingrett
Jæren tingrett
Karmsund tingrett
Kongsberg tingrett
Kragerø tingrett
Kristiansand tingrett
Larvik tingrett
Lofoten tingrett
Lyngdal tingrett
Mandal tingrett
Midhordland tingrett
Midt-Trøndelag tingrett
Moss tingrett
Namdal tingrett
Nedenes tingrett
Nedre Romerike tingrett
Nedre Telemark tingrett
Nes tingrett
Nordfjord tingrett
Nord-Gudbrandsdal tingrett
Nordhordland tingrett
Nordmøre tingrett
Nord-Troms tingrett
Nord-Østerdal tingrett
Norges Høyesterett
Ofoten tingrett
Orkdal tingrett
Oslo tingrett
Rana tingrett
Ringerike tingrett
Romsdal tingrett
Ryfylke tingrett
Salten tingrett
Sand tingrett
Sandefjord tingrett
Sandnes tingrett
Sarpsborg tingrett
Senja tingrett
Skien og Porsgrunn tingrett
Solør tingrett
Stavanger tingrett
Stjør- og Verdal tingrett
Sunnfjord tingrett
Sunnhordland tingrett
Sunnmøre tingrett
Søre Sunnmøre tingrett
Sør-Gudbrandsdal tingrett
Sør-Østerdal tingrett
Tana og Varanger tingrett
Tinn og Heddal tingrett
Toten tingrett
Trondenes tingrett
Trondheim tingrett
Tønsberg tingrett
Valdres tingrett
Vardø tingrett
Vesterålen tingrett
Vest-Telemark tingrett
Vinger og Odal tingrett
Voss tingrett
Ytre Follo tingrett
Ytre Sogn tingrett


Lagmannsrettene:


Agder lagmannsrett
Borgarting lagmannsrett
Eidsivating lagmannsrett
Frostating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Hålogaland lagmannsrettByfogder:

Byfogden i Bergen
Byfogden i Stavanger
Byfogden i Trondheim
Oslo byfogdembete


Oslo skifterett og byskriverembete

01.11.2002 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Gruppe

01.11.2002 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Gruppe

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.