Registerenheten i Brønnøysund

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1988 35 108 143 32 92 124 3 16 19
1989 38 122 160 37 99 136 1 23 24
1990 45 137 182 44 106 150 1 31 32
1991 46 130 176 46 100 146 30 30
1992 46 130 176 45 95 140 1 35 36
1993 54 140 194 52 111 163 2 29 31
1994 63 160 223 62 131 193 1 29 30
1995 76 173 249 76 145 221 28 28
1996 93 187 280 92 154 246 1 33 34
1997 102 204 306 101 163 264 1 41 42
1998 93 197 290 92 151 243 1 46 47
1999 99 199 298 97 151 248 2 48 50
2000 113 216 329 110 175 285 3 41 44
2001 126 217 343 118 178 296 8 39 47
2002 144 232 376 140 181 321 4 51 55
2003 137 238 375 133 183 316 4 55 59
2004 155 258 413 152 211 363 3 47 50
2005 157 258 415 154 207 361 3 51 54
2006 166 264 430 163 214 377 3 50 53
2007 176 275 451 169 222 391 7 53 60
2008 178 276 454 171 221 392 7 55 62
2009 210 309 519 203 246 449 7 63 70
2010 216 312 528 209 241 450 7 71 78
2011 223 319 542 218 256 474 5 63 68
2012 220 328 548 210 260 470 10 68 78
2013 225 326 551 218 254 472 7 72 79
2014 236 326 562 229 257 486 7 69 76
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1988 35 32 33 36 32 33 34 32
1989 34 34 34 35 34 34 35 34
1990 35 34 35 35 35 35 34 34
1991 35 36 35 35 36 36 34 34
1992 37 36 36 36 36 36 37 38
1993 36 36 36 36 37 36 36 36
1994 36 36 36 35 36 36 37 38
1995 35 37 36 35 37 36 37 37
1996 34 38 37 35 38 37 38 38
1997 35 38 37 35 38 37 38 38
1998 35 38 37 35 39 38 37 37
1999 36 39 38 36 40 38 37 37
2000 37 39 38 37 39 38 40 39
2001 38 39 39 38 39 39 41 39 40
2002 38 40 39 37 40 39 39 39
2003 38 40 39 38 41 40 38 39
2004 39 40 40 39 40 39 42 42
2005 39 41 41 39 41 40 43 43
2006 40 42 41 40 41 41 43 43
2007 41 42 41 41 42 41 36 42 41
2008 40 42 42 41 42 42 33 44 42
2009 41 43 42 41 42 42 35 44 43
2010 42 43 43 42 44 43 33 42 42
2011 43 44 43 43 44 43 41 43 43
2012 44 44 44 44 44 44 43 44 44
2013 44 44 44 44 44 44 44 44 44
2014 46 45 45 46 45 45 48 44 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1989* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.2020 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Den 1. januar 2020 vart Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistera og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) samla i det nye Digitaliseringsdirektoratet.

Digitaliseringsdirektoratet skal vere regjeringa sitt fremste verktøy for raskare og meir samordna digitalisering av offentleg sektor. Digitaliseringsdirektoratet vil ha Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som overordna fagdepartement. Det nye direktoratet samlar òg fellesløysningane i Difi og Altinn under ei felles leiing.

Endringa inneber at Digitaliseringsdirektoratet vert den nye forvaltaren av Altinn-samarbeidet, og at inngåtte samarbeidsavtalar med tenesteeigarar i samarbeidet vert overført frå Brønnøysundregistrene til Digitaliseringsdirektoratet.

Kilder:
- Regjeringa si pressemelding frå 14. mars 2019.(https://www.regjeringen.no/aktuelt/samler-digitaliseringsinnsatsen-i-ett-direktorat/id2632365)
- Nyhetssak, Difi, Publisert: 04. des 2019, Sist endra: 02. jan 2020: Slik blir Digitaliseringsdirektoratet (https://www.difi.no/nyhet/2019/12/slik-blir-digitaliseringsdirektoratet)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.