Ministry of Education, Research and Church Affairs

This page shows employees statistics for this unit.

Note: NSD is not responsible for possible errors and omissions in the data about state employees we have received from the SST-register. Errors can apply to both individual units and on an aggregated agency level. Please note that the time series - especially for organizations with several subordinated units - may show fluctuations for some years that may indicate errors in input data.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Show: Salary category:

graf
Number of employees, regular employees
Total Heltid Deltid
Year MenWomenTotal MenWomenTotal MenWomenTotal
1991 111 176 287 105 132 237 6 44 50
1992 148 227 375 142 175 317 6 52 58
1993 135 214 349 131 169 300 4 45 49
1994 133 216 349 128 175 303 5 41 46
1995 141 221 362 131 168 299 10 53 63
1996 137 235 372 131 183 314 6 52 58
1997 130 216 346 125 173 298 5 43 48
1998 138 223 361 131 185 316 7 38 45
1999 148 223 371 141 184 325 7 39 46
2000 148 224 372 143 187 330 5 37 42
2001 114 177 291 103 137 240 11 40 51
Average age, regular employees
Total Heltid Deltid
Year MenWomenTotal MenWomenTotal MenWomenTotal
1991 45 42 43 45 40 42 50 48 48
1992 46 42 43 46 41 43 45 44 44
1993 45 42 43 46 42 43 43 43
1994 45 43 43 45 43 43 43 43 43
1995 44 42 43 44 43 43 43 41 42
1996 43 43 43 43 43 43 48 42 43
1997 45 42 43 45 43 44 45 41 41
1998 44 43 43 44 43 44 44 41 41
1999 45 43 44 44 44 44 46 40 41
2000 45 43 44 45 43 44 61 42 45
2001 46 43 44 45 43 44 49 43 44

The above table shows the average age for regular employees. Note that if number of empolyees is less than 5, the age is not shown.

Event history that may result in change in number og employees

01.09.2000 Maintenance by reorganization

Please note that this event has comments in Norwegian that are for the present not translated into English.

Remarks

* = If a date is denoted with an asterisk (*), this implies that the date is not confirmed.

* = If a name is denoted with an asterisk (*), this implies a direct translation from Norwegian to English. The translation is thus not necessarily the official one (if any exists at all).

Comment to the change-of-name event: Sometimes the old and new name is the same. This occur when the translation to English haven’t taken into consideration minor Norwegian name change.