Hei

Det har nå gått tre uker siden vi sendte ut Sentraladministrasjonsundersøkelsen 2016. Undersøkelsen ble sendt ut til hver tredje ansatt i direktorat, tilsyn og andre sentraladministrative instanser. Kriteriene for utvalget er ansettelse på rådgivernivå eller over, samt minst ett års tjenestetid.

Undersøkelsen gjennomføres av NSD - Norsk Senter for Forskningsdata i regi av universitetene i Oslo, Bergen og Agder. Den er anbefalt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og informasjon er lagt ut på noen av direktoratenes intranettsider. Se følgebrev for mer informasjon om undersøkelsen.

Så langt har 1090 personer svart på undersøkelsen, men det er nødvendig med flere svar for at den skal bli pålitelig og representativ. Vi vil derfor oppfordre deg til å svare på spørreskjemaet. Dersom du mener at undersøkelsen ikke passer for deg, ber vi deg om å gjøre oss oppmerksom på det. Hvis du alt har svart på undersøkelsen kan du se bort fra denne henvendelsen. Om du har svart på deler av undersøkelsen, men ikke fullført, kan du fortsette der du stoppet sist ved å trykke på lenken under.

Gå inn på skjemaet:

Dersom du ikke kommer inn på skjemaet ved å klikke på den oppgitte lenken, kan du gå til: https://resp.nsd.uib.no
Bruk din personlige innloggingsinformasjon: BrukerId "[[userid]]" og pinkode "[[pin]]"

Undersøkelsen gjennomføres i tråd med personopplysningslovens bestemmelser, og prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning ved NSD. Resultatene fra undersøkelsen vil selvsagt bli presentert slik at enkeltpersoner ikke kan gjenkjennes. Etter prosjektavslutning vil dataarkivet bli oppbevart i anonymisert form for framtidige forskningsformål, i henhold til innhentet tillatelse.

Deltakelse i undersøkelsen er frivillig og du kan når som helst trekke deg.

Dersom du har spørsmål til innholdet i undersøkelsen eller skulle ønske ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med en av de fire nevnte prosjektlederne. Tekniske spørsmål kan rettes til websurvey@nsd.no.

Med vennlig hilsen,

Tom ChristensenPer Lægreid
ProfessorProfessor
tom.christensen@stv.uio.noper.lagreid@aorg.uib.no
Tlf: 22855163Tlf: 55 58 25 53
Morten EgebergJarle Trondal
ProfessorProfessor
morten.egeberg@stv.uio.nojarle.trondal@uia.no
Tlf: 22 85 88 87Tlf: 38 14 15 61