Nye rådgivningstjenester

Med nytt personvernregelverk som ble innført 20. juli 2018 har NSD lagt om sine rådgivningstjenester.

Våre nye tjenester gjør at du kommer tettere på NSDs personvernrådgivere. Kommunikasjonen skjer direkte via chat, i meldingsdialog på «Min side» eller meldeskjema som sendes tilbake til student/forsker med kommentarer. 

Tettere dialog vil sikre at meldeskjemaet er oppdatert med korrekte opplysninger og relevante vedlegg. Dette er viktig fordi et ferdig vurdert meldeskjema med vedlegg, fungerer som dokumentasjon på at den aktuelle behandlingen av personopplysninger er i tråd med personvernregelverket.

NSDs personvernrådgiveres kompetanse er fremdeles sentral i vurderingene som gjøres, men vurderingen involverer studenter og forskere i større grad. Studenter og forskere skal selv fylle ut og argumentere for hva som er riktig i sitt prosjekt. NSD ønsker med dette å skape tettere dialog med sine brukere og slik skape etterlevelse av regelverket.

28/08/18

Andre nyheter

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)