Slik vurderer vi ditt meldeskjema

Hvordan vurderer NSD ditt meldeskjema?

  • Når du har sendt et meldeskjema til forhåndsvurdering, vil det bli gjennomgått av en personvernrådgiver.
  • Meldeskjemaet sendes i retur til deg dersom du ikke har fylt ut skjemaet riktig eller vedlegg mangler.
  • Hvis du har fått meldeskjemaet i retur, finner du personvernrådgiverens kommentarer på Min side. Du må så gjøre nødvendige endringer i meldeskjemaet og sende det inn på nytt.
  • Du skal selv fylle ut meldeskjemaet og argumentere for hva som er riktig i ditt prosjekt. NSDs personvernrådgivere kan ikke endre eller oppdatere meldeskjemaet for deg.
  • Når ditt meldeskjema er ferdig vurdert, fungerer dette som dokumentasjon på at ditt prosjekt behandler personopplysninger på en lovlig måte.

Hvordan kan du kommunisere med NSD om ditt meldeskjema?

  • All meldingsdialog mellom deg og NSD vil være synlig på Min side.
  • Du vil få en e-post fra NSD om at en ny melding venter på deg på Min side dersom vi har sendt meldeskjemaet i retur til deg, stilt spørsmål i meldingsdialogen eller dersom prosjektet ditt er ferdigvurdert.
  • Du kan chatte med oss på hverdager 12–14 (via meldeskjema).
  • Du kan ringe oss på hverdager 10–12 (telefonnummer 55 58 21 17 – tast deretter 1)

Hva vurderer vi?

Når vi vurderer meldeskjemaet ditt, gjør vi en helhetlig evaluering av hvordan du skal behandle personopplysninger i din forskning. Vi ser blant annet på:

 

 

Sist endret: 18-06-2019

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)