NSDs oppgaver som personvernrådgiver

Persononvernforordningen krever at all behandling av personopplysninger skal kunne dokumenteres. Institusjoner som har avtale med NSD melder dermed sine forskningsprosjekter direkte til oss.

Se oversikt over hvilke institusjoner som har avtale med oss.

Hva gjør vi for din institusjon?

En avtale med NSD innebærer at vi hjelper dere med å implementere gode rutiner for personvern:

  • Vi gjør en forhåndsvurdering av alle innmeldte forskningsprosjekter, slik at forskere og studenter kan følge lovkravene ved gjennomføring av sine prosjekter.
  • Videre følger vi opp ved prosjektendringer, utvidelser og prosjektavslutning.
  • Vi gir ledelsen råd om internkontroll og hjelp til utforming av rutinebeskrivelser.
  • Vi bistår administrasjonen med å holde oversikt og utføre kontroll med egen forskning gjennom verktøyet Meldingsarkivet.
  • Hvis din institusjon får tilsyn fra Datatilsynet, bistår vi med råd og veiledning.
  • Vi bistår institusjonene med avvikshåndtering.
  • Vi tilbyr veiledning, opplæring og informasjonsmateriell for forskere, studenter, ledelse og adminstrasjon.
  • Vi bistår forskningsdeltakere/-utvalget om deres rettigheter etter personopplysningsloven.
  • Vi fører en offentlig oversikt over prosjekter som behandler personopplysninger.

 

Sist endret: 19-11-2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)