Nye personvernløsninger

NSD utvikler verktøy for å hjelpe forskere og forskningsinstitusjoner å etterleve forordningen.
 
Våre nye heldigitale personvernløsninger er designet for å gi forskere enklest mulig tilgang til vår kompetanse på en mest mulig ubyråkratisk måte, og for å gi institusjonene oversikt, rapporteringsgrunnlag og lett tilgjengelig protokoll for alle prosjekter som behandler personopplysninger til forskningsformål. 

Meldingsarkivet

Nytt meldeskjema ble publisert ved innføring av forordningen den 20. juli 2018. Nye behandlinger, som er meldt fra og med 20. juli 2018, har dere tilgang til i nytt Meldingsarkiv som ble publiseres i januar 2019. Prosjekter meldt inn før 20. juli 2018 finner dere i det samme Meldingsarkivet som før. Dere har nå altså tilgang til to meldingsarkiv.

Det nye Meldingsarkivet gir dere protokoll over alle behandlinger av personopplysninger til forsknings- og kvalitetssikrings-formål som er registrert via vårt nye Meldeskjema (jf. art 30). I Meldingsarkivet vil dere også finne beskrivelse og dokumentasjon vedrørende hvert forskningsprosjekt og dere vil settes i stand til å føre internkontroll med at forskningsprosjektene utføres i samsvar med personvernregelverket.

Tett på NSDs personvernrådgivere

God dialog mellom forskere, institusjoner og personvernrådgivere er avgjørende for å sikre optimal etterlevelse. I våre nye personvernløsninger har vi gjort en del grep som gjør at brukerne kommer tett på NSDs ekspertise:
 

  • Rask tilbakemelding på innmeldinger, med presise kommentarer og endringsforslag knyttet til konkrete punkter i innmeldte skjema
     
  • Meldingsdialoger mellom brukere og NSD-stab integrert på minside.nsd.no
     
  • Chattefunksjon er lett tilgjengelig fra alle brukerapplikasjoner, slik at brukere av systemene kan chatte med NSDs rådgivere og få hjelp og tips til utfylling av skjemaer mens de fylles ut
     

Tett på NSDs systemutviklere

Skal NSD gjøre en best mulig jobb som støtte for norsk forskning, må vi være lydhøre for behovene som avdekkes i den tette kontakten mellom oss og forskningsmiljøene.

God digitalisering handler om godt samspill mellom behov, krav, ekspertise og teknologi. Våre nye systemer er designet for endring og for å kunne tilpasse seg nye ønsker og endringer i praksis og behov etter hvert som forordningen blir innarbeidet i sektoren. Vi ser systemutvikling som en helt integrert del av våre tjenestetilbud, og våre utviklingsteam er hele tiden involvert i dialogen mellom våre personvernrådgivere og forskere og institusjoner.

God problem- og behovsforståelse hos våre systemutviklere er helt nødvendig for at systemene kontinuerlig skal kunne levere god og ønsket funksjonalitet.

API’er og integrasjon mellom systemer

Alle NSDs nye brukergrensesnitt bygger på API’er (maskinelle grensesnitt). Disse API’ene kan også brukes av eksterne institusjoner som ønsker å integrere sine interne systemer med NSDs løsninger. Vi tilbyr GraphQL-API’er for alt, og REST-API’er i tillegg til dem som ønsker det.

NSD bruker UNINETTs Dataporten til autentisering, inkl. API-autentisering. Opplegg for API-autentisering er, i likhet med API-dokumentasjon, i startfasen. Vi vil utvikle dette videre i kontakt med institusjoner som ønsker å bruke API’ene våre.
 

Sist endret: 18-06-2019

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)