This page in English

Studiebarometeret

En nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet.

Prosjektet er initiert av Kunnskapsdepartementet og utført av NOKUT. Hensikten med undersøkelsen er at den skal bidra til å styrke arbeidet med kvalitet innenfor høyere utdanning, med mål om å bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning. Undersøkelsen gjennomføres årlig i oktober/november, første gang høsten 2013.

Datasettet til Studiebarometeret er delt inn i tre ulike varianter:

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Studiebarometeret 2018, faggrupper Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2018, studieprogram Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2018, institusjoner Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2017, faggrupper Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2017, studieprogram Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2017, institusjoner Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2016, faggrupper Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2016, studieprogram Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2016, institusjoner Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2015, faggrupper Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2015, studieprogram Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2015, institusjoner Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2014, faggrupper Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2014, studieprogram Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2014, institusjoner
Må bestilles PDF
Studiebarometeret 2013 Må bestilles PDF

Tilgjengelighet

Studiebarometeret etter 2015 er også tilgjengelig som en samlet fil. Denne filen inneholder personidentifiserende data og behandlingen må derfor meldes til Datatilsynet eller til personvernombud. Kopi av henholdsvis elektronisk melding fra Datatilsynet eller tilrådning fra personvernombudet må sendes til oss via epost ved bestilling. Eventuelle publikasjoner skal ikke inneholde personidentifiserende informasjon.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

Eksterne lenker

studiebarometeret.no