Livsløpsstudier

Infrastrukturprosjektet ACCESS Life Course Database arbeider med å gjøre data fra livsløpsstudiene NorLAG og LOGG lettere tilgjengelig, og slik stimulere til økt bruk av disse store datasettene. Prosjektgruppen består av forskere fra både Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Statistisk sentralbyrå. ACCESS har utviklet «easy-to-use» datafiler for NorLAG og LOGG som er tilgjengelige gjennom disse nettsidene.

Den norske panelstudien om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG)

Den norske panelstudien om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er den første større undersøkelsen av personer i midtlivet og eldre år i Norge (40 år+). Studien, som er tverrfaglig og longitudinell, er utviklet ut i fra et livsløpsperspektiv. Les mer om NorLAG.

Livsløp, Generasjon og Kjønn (LOGG)

Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) er en paraplyundersøkelse for to store studier: (1) Generations and Gender Survey (GGS), som inngår i FNs forskningsprogram, og (2) den andre runden til den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). LOGG-studien spenner over hele livsløpet og omfatter informasjon fra respondenter mellom 18–79 år. Les mer om LOGG.