This page in English

Arbeidskraftundersøkelsen

Formålet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er å gi informasjon om utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet.

Foruten å gi arbeidskraftmyndighetene og andre interesserte informasjon om tilstanden og utviklingen på arbeidsmarkedet, skal AKU tjene som grunnlag for prognoser og utredninger og gi arbeidsmarkedsforskningen statistisk materiale.

Hovedkilden for AKU er kvartalsvise, representative utvalgsundersøkelser basert på intervju per telefon.

Databeholdning

Tittel Beholdning Last ned
AKU 2019   1.kvartal       Må bestilles
AKU 2018   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2017   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2016   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2015   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2014   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2013   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2012   1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2011 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2010 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2009 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2008 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2007 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2006 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2005 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2004 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2003 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2002 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2001 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 2000 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1999 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1998 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1997 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1996 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1995 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1994 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1993 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1992 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1991 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1990 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1989 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1988 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1987 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1986 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1985 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1984 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1983 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1982 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1981 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1980 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1979 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1978 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1977 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1976 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1975 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1974 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1973 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles
AKU 1972 Årsfil 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Må bestilles

Tilleggsundersøkelser

Det er også foretatt tilleggsundersøkelser til AKU, gjerne som betalte oppdrag for departementer og forskere om tema som er relevant for arbeidsmarkedet. I andre tilfeller gjelder det tilleggsundersøkelser som gjøres i alle EU- og EFTA-land, hvor variable og spørsmålsutforming avklares i regi av Eurostat, EUs statistikkbyrå.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Tilleggsundersøkelse om innvandring - AKU 1.kvartal 2014 Må bestilles PDF
Lærevilkårsmonitoren 2011, tilleggsundersøkelse til AKU 1. Kvartal 2011 Må bestilles PDF
Lærevilkårsmonitoren 2010, tilleggsundersøkelse til AKU 1. Kvartal 2010 Må bestilles PDF
Lærevilkårsmonitoren 2009, tilleggsundersøkelse til AKU 1. Kvartal 2009 Må bestilles PDF
Arbeidsulykker og yrkesskader, tilleggsundersøkelse til AKU 2007 Må bestilles PDF
Tilleggsundersøkelsen til AKU, 1.kvartal 1986: Arbeidsledighet Må bestilles PDF
Tilleggsundersøkelse til AKU 1.kvartal 1984: Arbeid 1983 Må bestilles PDF
Tilleggsundersøkelse til AKU 1.kvartal 1981: Arbeid 1980 Må bestilles PDF
Undersøkelse om ønsker om arbeidstid, deltidsarbeid og arbeidsaktivitet 1978 - Tilleggsspørsmål til AKU Må bestilles PDF
Tilleggsundersøkelsene til AKU 1.kvartal 1976: Arbeidsforhold og Aktivitet og yrke, 1975 Må bestilles PDF

Panelfiler

En rekke av Arbeidskraftundersøkelsene er nå tilgjengelige som panelfiler, som gir grunnlag for å se på trekk og endringer i den norske arbeidsstyrken over tid, men likevel begrenset til 8 påfølgende kvartal.

Les mer >>

Tilgjengelighet

Data er tilgjengelig for forskere og studenter ved Statistisk Sentralbyrås godkjente forskningsinstitusjoner, kostnadsfritt via NSD.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

Eksterne lenker

Kvartalsvise rapporter, SSB.no