This page in English

Internasjonale studenter i Norge

Målet med undersøkelsen er å kartlegge internasjonale studenter i Norge med hensyn til sosial bakgrunn, motivasjonen de har for å velge Norge og norske utdanningsinstitusjoner, hvor tilfredse de er med studieoppholdet, hvilke studentgrupper de er mest i kontakt med og hvilke framtidsplaner de har.

Gjennom regelmessige undersøkelser vil man kunne oppdage eventuelle endringer i studentenes forventninger til og opplevelser av studielandet Norge. I tillegg avdekkes informasjonstilgang om studietilbud i Norge, udekkede informasjonsbehov, og kunnskap om hvilke informasjonkanaler som er foretrukket av respondentene. Undersøkelsen gjennomføres av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). I 2016 endret undersøkelsen navn fra Omdømmeundersøkelsen blant internasjonale studenter til Internasjonale studenter i Norge.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Internasjonale studenter i Norge, 2016 Last ned PDF
Omdømmeundersøkelse blant internasjonale studenter i Norge, 2014 Last ned PDF
Omdømmeundersøkelse blant internasjonale studenter i Norge, 2012 Last ned PDF
Omdømmeundersøkelse blant internasjonale studenter i Norge, 2010 Last ned PDF
Omdømmeundersøkelse blant internasjonale studenter i Norge, 2008 Last ned PDF

Tilgjengelighet

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting for forskere og studenter, kostnadsfritt via NSD. Internasjonale studenter i Norge, 2016 kan utleveres med åpne spørsmål, men denne filen er kun tilgjengelig for forskningsformål (inkludert phd og masteroppgaver) ved bestilling.

Format

Alle undersøkelser kan lastes ned i format som støtter SPSS, Stata og SAS.

Vilkår

Publikasjoner

Rapporter for 'Undersøkelse blant internasjonale studenter i Norge', www.siu.no.