Noen av hovedleverandørene av norske spørreundersøkelser: