This page in English

Lagre data hos NSD

Slik arkiverer du dataene dine hos NSD:

 1. Klargjør dataene dine

  Dersom du er usikker på om dataene er klar for arkivering, kan du lese mer om dette her.
 2. Fyll ut arkiveringsskjema

  For å sikre de viktigste opplysningene om dataene må du fylle ut et arkiveringsskjema. Velg det skjemaet som er aktuelt for dine data:
 3. Fyll ut og signer arkiveringsavtalen

  Last ned NSDs arkiveringsavtale her. Dette er en avtale mellom NSD og dataeier som regulerer hvor tilgjengelig dataene skal være for gjenbruk.
 4. Send filene, arkiveringsskjema og arkiveringsavtalen til NSD

  Send alle relevante datafiler og dokumentasjonsfiler, samt arkiveringsskjema og -avtalen, til dataarkivering@nsd.no eller via post til Harald Hårfagres gate 29, 5007 Bergen.

Du vil få en e-post som bekrefter at NSD har mottatt dataene dine. Ta kontakt dersom du ikke har fått respons innen 2-3 virkedager. NSD vil deretter klargjøre og publisere dataene. Les mer om våre arkiveringsrutiner her.Du vil motta en e-post når dataene er tilgjengelig på nettsidene våre.

Har du spørsmål om arkivering? Kontakt dataarkivering@nsd.no