Om Meningsmålingsarkivet

Meningsmålingsarkivet er en samling av norske meningsmålinger, foretatt fra 1964 til 2011. Dataene er levert av Respons Analyse AS, TNS Gallup AS, Opinion, ACNielsen Norge og Ipsos MMI. Data er tilgjengelig for nedlasting og online analyse.

Arkivet består av:

Enkeltmålinger >

EU_enkeltmaling

Enkeltvise meningsmålinger som gir respondentenes holdninger til et tema på et bestemt tidspunkt. Muliggjør det å kunne søke etter data som gjenspeiler et "stillbilde" av sin samtid.

Kumulative filer >

kumulativ

Data som inkluderer spørsmål stilt to eller flere ganger av samme institutt. Tabuleres mot tidspunkt for å analysere enkeltvariablers utvikling over tid.

Tilrettelagte tabeller >

kube

Aggregerte tabeller basert på de kumulative filene. Tabellene gjør det bl.a mulig å lage lengre tidsserier ved å slå sammen data fra ulike institutt. 

Hva kjennetegner meningsmålinger?

Meningmålinger skiller seg fra andre kvantitative intervjuundersøkelser på to hovedpunkter: