Kom i gang med Meningsmålingsarkivet

Videoene forklarer hvordan data fra Meningsmålingsarkivet kan benyttes, samt hvordan Nesstar kan brukes til å utføre analyser.

sok_200

Søke etter data

tabell_200

Lage krystabell

deskriptiv_200

Deskriptiv analyse

kumulativ_200

Kumulative filer/Tidsserier