TNS Gallup

TNS Gallup - logo

TNS Gallup kan ses på som en videreføring av Norsk Gallup Institutt AS og er Norges største analyseinstitutt. I 1976 fusjonerte Norsk Gallup Institutt med Norges Dagligvareindeks og Fakta til Norges Markedsdata A/S. Ved en senere splittelse ble Norsk Opinionsinstitutt opprettet, før navnet Norsk Gallup Institutt igjen ble tatt tilbake. I 1997 ble selskapet overtatt av TNS med base i London. Satsningsområdene til TNS Gallup er blant annet media, bank og finans, telekommunikasjon, Internett, energi, IT, konsument, bil, offentlig sektor, helse og politikk, økonomi og samfunn.

Meningsmålingsarkivet tilbyr data fra over 300 meningsmålinger samlet inn av TNS Gallup. Intervjuene er foretatt over perioden 1964-2002, og er den mest omfattende datasamlingen i vårt arkiv. Dataene er tilgjengelige som enkeltmålinger og som tidsseriedata. Tidsseriedata er tilrettelagt både som en kombinert samlefil, der alle spørsmålene stilt to eller flere ganger i løpet av intervjuperiodene er inkludert, og som aggregerte tabeller som illustrerer enkeltvariablers utvikling over tid. Et eksempel på sistnevnte er Partibarometeret, som gir en indikasjon på hva respondentene vil stemme dersom det er valg i morgen.

Oversikt over data levert av TNS Gallup>>

TNS Gallups nettsider >>