This page in English

NSD Datahåndteringsplan

Datahåndteringsplan i ny versjon

God planlegging gir gode data. Vi har nå lansert en ny og smartere DMP, som er interaktiv og gir veiledning basert på informasjonen du gir. Verktøyet er fritt tilgjengelig for alle forskere, på alle nivåer og innen alle fagfelt. Les mer >>

Logg inn med Feide (anbefalt), Google eller opprett egen konto.
Du kan gjerne logge inn for å teste og se om dette passer for deg.

Dekker krav fra EU og forskningsrådet

I finansieringsprogram fra EU og forskningsrådet stilles det detaljerte krav til hvordan forskningsdata skal håndteres. NSDs datahåndteringsplan er tilpasset disse kravene.

Kompatibel med malen til Science Europe

Norges forskningsråd anbefaler at Science Europes retningslinjer benyttes som minste standard for hva en datahåndteringsplan bør inneholde, og NSDs plan er fullt ut kompatibel med disse anbefalingene. I tillegg til at den dekker alle emner og spørsmål som brukes i internasjonale DMP-verktøy, har løsningen funksjonalitet som er tilpasset nasjonal kontekst og lokale behov.

Planen kan deles

Du kan dele planen med andre og samarbeide om utfylling. I mange prosjekter bruker man planen for å bli enige om prosedyrer og avklaringer. Planen kan oppdateres gjennom hele prosjektets livssyklus.

Slipp dobbeltregistrering

Datahåndteringsplanen er integrert med våre personvern- og arkivtjenester, og snakker med andre systemer i sektoren via APIer. For eksempel kan prosjektinformasjon hentes fra Cristin slik at du slipper dobbeltregistrering.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)